Simona Šket

IZBIRA JE NAŠA

Vsak od nas ima v življenju različne situacije, ki vplivajo na človekovo razpoloženje. Ko izvemo prijetne novice, smo srečni, še posebno takrat, če smo zato vložili veliko energije. Dogaja pa se tudi to, da smo nad kako novico presenečeni in za trenutek celo pomislimo, da so se na drugi strani zmotili, ali so zamenjali izvide. V trenutku se nam podre svet, a že v naslednjem moremo imeti plan. Obrniti se moremo zelo hitro, saj nimamo časa. Najlažje je, da se prepustimo drugim. Najtežje pa se je poglobiti vase in celostno spreminjati stare vzorce. Vsak ima možnost izbire, čeprav se o tem ne govori pogosto. Ampak mi odločamo o kvaliteti svojega življenja po bolezni. Ali bomo le vegetirali, ali pa odprli novo poglavje kvalitetnejšega življenja.
V kolikor vzamemo bolezen kot opozorilo, potem z življenjskimi spremembami neposredno vplivamo na naše počutje in v tem primeru se nam obrestuje…
Vse se da, če si dovolj želimo in če potrkamo na prava vrata…